Meer spullen hebben we echt niet nodig, maar de wereld kan nog altijd beter worden vormgegeven.

Dat was de gedachte achter het Designloket, dat vanaf 15 april 2019 waren de deuren open voor Amsterdammers, toeristen en designprofessionals om vragen te stellen over vormgeving in de breedste zin van het woord. Die vragen konden gaan over het plotseling opduiken van blauwe fietswielen in het straatbeeld of over de manier waarop een politieke partij zijn ideeën verbeeldt, over de duurzaamheid van wat we eten net zo goed als over de verbeteringen die we met behulp van plastische chirurgie en dna-ingrepen in ons lichaam kunnen aanbrengen.

Want alles om ons heen is vormgegeven. Er is over nagedacht. En beter nadenken kan de oplossing zijn voor het dilemma dat veel mensen voelen: aan de ene kant de noodzaak of zelfs de druk om te blijven consumeren, aan de andere kant de zorg om het milieu, de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen, de klimaatverandering.

Wie kiest voor een soberder leven, voor ‘ontspullen’, mag hogere eisen stellen aan wat hij overhoudt. Wie zich ergert aan de drukte in de stad, zou op zoek kunnen gaan naar een slimmere inrichting van zijn omgeving. Wie teveel kleren heeft, is wellicht geïnteresseerd in productiemethoden voor hergebruik.

Het Designloket bemiddelde tussen publiek en ontwerppraktijk en onderzocht de design discipline. Het werkte daarbij samen met wetenschappers, kunstenaars en activisten. Het was gevestigd in het gebouw van @Droog, dat in de jaren negentig met wereldwijd succes het Dutch Design introduceerde. De ruimtes aan de Staalstraat in Amsterdam werden ontplooid vanuit de gedachte dat goed ontwerp voor een betere wereld belangrijker is dan ooit.